Frivillighetssentralen i Kvæfjord

Kvæfjord Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, og en arena for frivillig arbeid, som først og fremst skal være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet.

Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid med organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. Sentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et godt og levende lokalmiljø. Alle som ønsker kontakt er velkommen uansett alder, kjønn og etnisk tilhørighet.

Vi legger til rette for at du kan bidra og gjennomføre det du ønsker å gjøre, slik at våre aktiviteter er avhengig av behov og ønsker i lokalbefolkningen, samt dine ressurser og idéer.

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Internasjonal dag
Utflukter
frivillig-organisasjon
Strikkekaffè
Utflukter
Lær fra flerkulturelle miljø
1
Internasjonal dag
r-GRANDPA-AUTOMOBILE-HOOD-large570
o-GRANDPA-facebook